Ile warta jest instalacja fotowoltaiczna po 30 latach pracy?

W zeszłym roku zdecydowano się na zdemontowanie około 10 m² paneli z instalacji fotowoltaicznej powstałej we Francji 32 lata temu. Taka ilość paneli odpowiada mocy około 1 kW. Na zdemontowanych panelach przeprowadzono serię testów zgodnie z międzynarodowymi standardami. Panele poddano testom w ciemnym pomieszczeniu o kontrolowanej temperaturze, gdzie wystawiono je na impuls świetlny o mocy 1000 W/m², aby zmierzyć jaką moc mogą wygenerować jednorazowo.

Historia powstania instalacji

Francuska organizacja Hespul została założona w 1991 roku z celem promocji fotowoltaiki w kraju, gdzie w tamtym czasie technologia ta była praktycznie nieobecna. W 1992 roku, w miejscowości Ain, uruchomiono pierwszą w kraju elektrownię fotowoltaiczną połączoną z siecią krajową – Phébus.

instalacja fotowoltaiczna

Wyniki testów

Testy wykazały, że po 31 latach pracy moduły wciąż produkują średnio 79.5% swojej pierwotnej mocy. To wynik, który przewyższa obietnice producentów, zakładające utrzymanie 80% mocy po 25 latach. Wyniki te świadczą o niezwykłej trwałości technologii PV i napawają nadzieją na przyszłość: w końcu nowocześniejsze technologie pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca powinny być jeszcze bardziej trwałe.

Analiza spadku wydajności

Spadek wydajności całej instalacji wynosi średnio 20,5%, co daje około 0,66% rocznie na przestrzeni 31 lat. W ciągu ostatnich 11 lat tempo spadku wzrosło do 1,11% rocznie. Warto zauważyć, że wśród tych samych modułów zaobserwowano dwie kategorie: jedną z znacznym spadkiem wydajności po 20 latach (1/3 modułów, średnio 33,9% spadku), oraz drugą z wynikami zbliżonymi do testów sprzed 11 lat (średnio 13% spadku).

wartość panele pv

Potwierdzenie wyników z innymi badaniami

Uzyskane wyniki są zgodne z różnymi badaniami naukowymi na ten temat, w tym z systemem TISO-10 w Szwajcarii, który był połączony z siecią w 1982 roku. Badania te wykazały różnice w wydajności między modułami, co przypisano różnicom w technologii produkcji trzech różnych producentów. Podobne badania prowadzone przez amerykański Departament Energii na 1700 lokalizacjach wykazały średni spadek wydajności na poziomie 0,75% rocznie.

Znaczenie wyników

Te wyniki potwierdzają trwałość i wydajność technologii PV, co jest doskonałą wiadomością dla przyszłości odnawialnych źródeł energii. Pokazują one, że panele fotowoltaiczne mogą działać znacznie dłużej niż pierwotnie zakładano, co może zachęcić więcej osób i firm do inwestowania w tę formę energii. Przyjmuje się, że przez pierwsze 12 miesięcy instalacja fotowoltaiczna traci 2-3% wydajności, ale później spadek wydajności wynosi poniżej 1% (ok. 0.65% – 0.75% jak pokazały testy). Oczywiście, wydajność na poziomie 79.5% po ponad 30 latach pracy to fenomen w branży fotowoltaicznej i możemy się spodziewać, że większość masowo produkowanych paneli będzie wykazywać po takim czasie spadek w okolicach 30%. Warto jednak patrzeć w przyszłość z optymizmem, ponieważ technologia produkcji paneli fotowoltaicznych wciąż rozwija się w kierunku wzrostu wydajności, nie tylko obniżenia kosztów produkcji. 

Źródło https://www.pv-magazine.com/2024/06/07/solar-modules-deployed-in-france-in-1992-still-provide-75-9-of-original-output-power/