ENERGIA
OD NOWA

Produkujemy zieloną energię, budujemy sieć zeroemisyjnych stacji ładowania, uzyskujemy przyłączenia farm słonecznych do sieci. Jesteśmy pionierami nowoczesnych rozwiązań.

nasza misja

Działamy w sektorze OZE od 2019 roku. Dbamy o produkcję energii na każdym etapie. Nie tylko projektujemy i stawiamy instalacje – chcemy, by pozyskana energia była maksymalnie wykorzystana, dlatego gromadzimy ją w magazynach i zużywamy w stajach ładowania pojazdów.

Działamy w obrębie kilku spółek, które dopełniają się nawzajem, dzięki czemu możemy zagwarantować kompleksowe podejście do wytwarzania energii: od pozyskania lokalizacji po uzyskanie WP i ekonomiczne wykorzystanie powstałej energii.

Uważamy, że na rynku zielonej energii nie powinno być konkurencji – wspieramy wszytskie firmy rozwijające sektor OZE!

© Rahim Blak

NASZE SPÓŁKI

COPERNIC

To pierwsza powołana i nadrzędna spółka, w obrębie której znajdują się spółki mniejsze. Odpowiada za wszystkie procesy związane z produkcją zielonej energii i jej późniejszym wykorzystaniem.

COPERNIC BLACK

Czekamy na informacje od Daniela B.

COPERNIC PPA

Zapewniamy firmom dostęp do własnej, zielonej energii dzięki formule PPA. Nie tylko dostarczamy energię, ale też tworzymy jej źródła, budując całe farmy fotowoltaiczne poza siedzibami przedsiębiorstw. Dzięki temu firma nie musi stawiać paneli na własnym terenie, by cieszyć się dostępem do czystej energii.

COPRNIC BIG

To specjalna spółka powołana w celu pozyskiwania lokalizacji pod wielkopowierzchniowe farmy fotowoltaiczne. Zajmujemy się całym procesem – od znalezienia lokalizacji i przeprowadzenia audytu gruntu po uzyskanie niezbędnych pozwoleń i WP.

COPERNIC DESIGN STUDIO

Nasz zespół zajmuje się projektowaniem instalacji OZE, pozyskiwaniem gruntów, wykonywaniem darmowej weryfikacji zgłoszonych działek oraz finalizacją umów. Do tej pory możemy pochwalić się ponad 000 ha gruntu pod budowę farm PV.

COPERNIC CONSTRUCTION

Zajmujemy się budową i późniejszym serwisem farm fotowoltaicznych. Dzięki spółce Copernic Construction możemy zapewnić naszym klientom pełną obsługę: od pozyskania lokalizacji i pozwoleń przez projekt po instalację konstrukcji. 

COPERNIC
STORAGE

Projektujemy magazyny energii, by kompleksowo wykorzystywać energię pochodzącą z OZE, ponieważ obok rozwijania infrastruktury PV ważne jest również optymalne wykorzystanie powstałej energii elektrycznej. 

COPERNIC
CONNECT

Tworzymy strategie przyłączeniowe, by pomóc przedsiębiorcom uzyskać przyłączenia instalacji PV do sieci. Zdajemy sobie sprawę, jak trudny jest to proces – obecnie odrzucanych jest nawet 90% wniosków o WP – dlatego oferujemy partnerom swoje długoletnie doświadczenie w branży. 

COPERNIC GO

Budujemy sieć ładowarek samochodowych, zasilanych zieloną energią. Do 2030 roku postawimy ich w 10 tysięcy na terenie całej Polski. Zależy nam na sprawnej modernizacji infrastruktury drogowej, by stacji ładowania nie brakło w przyszłości na żadnej trasie.

COPERNIC
BLOCKCHAIN

Umożliwiamy inwestycje w nasze ekologiczne projekty dzięki technologii tokenizacji. Zależy nam, by każdy mógł dołożyć swoją cegiełkę do transformacji energetycznej naszego kraju. Obecnie z sukcesem przeprowadziliśmy 5 projektów, w których wzięło udział ponad 1 800 inwestorów.

Road Map

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2030

2020

Powstaje Copernic

100% udziałów posiada Rahim Blak.
Celem firmy jest udział w transformacji energetycznej Polski, a następnie innych krajów, w celu powstrzymania zmian klimatycznych poprzez budowę odnawialnych źródeł energii.

2021

Fundusz Luksemburski
inwestuje 10 mln pln w JV deweloperskie farm PV Copernic Black (Otrzymuje referencje, współpraca trwa nadal).

Powstaje Copernic Design Studio.

Powstaje Copernic PPA,
który zawiera pierwszy kontrakt cPPA na 2,5 MW farmy z firmą RADMOT.

2022

Pierwsza farma Copernica
produkuje zieloną energię i gwarancje pochodzenia (zielone certyfikaty).

2023

Pierwsze 3 stacje EV Copernic GO i aplikacja mobilna dająca dostęp do sieci stacji EV włączone!

2024

Copernic wchodzi w rynek deweloperski farm wiatrowych i biometanowni.

Pierwsze modernizacje sieci energetycznych przez Copernic Connect.

2025

Copernic Construction
rozpoczyna budowę ponad 100 farm PV i 1000 stacji EV rocznie.

2030

Grupa Copernic energetyzuje łącznie 1 GW własnych farm PV i 10 000 punktów ładowania własnej sieci stacji EV.

2031

Grupa Copernic wchodzi na rynki zagraniczne jako inwestor branżowy i firma multienergetyczna.

publikacje

This is a simple headline

ZESPÓŁ

Rahim Blak
Prezes

Rahim Blak
Prezes

Rahim Blak
Prezes

Rahim Blak
Prezes

Rahim Blak
Prezes

Rahim Blak
Dyrektor

Rahim Blak
Dyrektor

Rahim Blak
Dyrektor

Rahim Blak
Dyrektor

Rahim Blak
Dyrektor

kontakt

Telefon
+717 26 00 17

Adres
Lekarska 1, 31-203 Kraków

Social Media

Email
contact@copernic.io

Godziny pracy
Pn-Pt: 9:00 – 17:00