Rozwijamy strategie przyłączeniowe
instalacji PVdo sieci.

Nasza misja

Istnieje wiele projektów farm fotowoltaicznych, które mogłyby zasilać krajową sieć zieloną energią, jednak nie otrzymały pozwolenia na przyłączenie do infrastruktury sieciowej. Copernic Connect powstał w odpowiedzi na ten problem – pomagamy przedsiębiorcom uzyskać przyłączenia instalacji PV do sieci i zwiększamy udział OZE w miksie.

Jak wygląda proces uzyskania przyłączeń?

do 5 dni

Złożenie do OSD/PSE wniosku o zawarcie umowy przyłączeniowej.

ok. 3 mies.

Powołanie przez OSD/PSE zespołu negocjacyjnego, uzyskanie danych od operatora do wykonania ekspertyzy.

ok. 6 mies.

Prowadzenie negocjacji i ustalenie zakresu modernizacji sieci z OSD/PSE.

ok. 3 mies.

Wykonanie ekspertyzy określającej niezbędny zakres modernizacji sieci.

ok. 6 mies.

Decyzja OSD/PSE w sprawie WP.

ok. 3 mies.

Zawarcie umowy modernizacji sieci.

ok. 3 mies.

Zawarcie umowy warunków przyłączeniowych.

własne strategie przyłączeniowe

Firma Copernic Connect stworzyła model finansowania modernizacji sieci dystrybucyjnej kapitałem prywatnych inwestorów. Ma to być odpowiedź na rosnący problem odmowy wydawania warunków przyłączenia do sieci deweloperom elektrowni fotowoltaicznych (…) Obok autorskiego modelu wdrażanego przez spółkę nadzieją na impuls dla rozwoju sieci jest rządowy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

czytaj więcej

kontakt

Daniel Birnbach
Copernic Connect

daniel@copernic.io
510 044 337

Telefon
+48 733 400 833

Adres
Lekarska 1, 31-203 Kraków

Social Media

Gabriela Gryc
Informacje prasowe

g.gryc@copernic.io
530 983 575

Email
contact@copernic.io

Godziny pracy
Pn-Pt: 9:00 – 17:00